Strojchem, a.s.

 

Vážení návštevníci,

  • týmto Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 4. 2010 preberá STROJCHEM, a.s. všetky záväzky vyplývajúce z Vášho obchodného vzťahu k CHEMOSVIT, a.s., odštepný závod STROJCHEM, existujúcim k 31.03.2010;
  • zároveň informujeme všetkých zákazníkov spoločnosti CHEMOSVIT STROJSERVIS, a.s., že s účinnosťou od 1. 4. 2010 došlo k zmene obchodného mena na STROJCHEM, a.s.

 

 

 

  • NONSTOP Servis (elektro–voda–kúrenie) - 24 hod. - kontakt: 0918 456 000, ďalšie info tu
  • Servis taxametrov - kontakt: 0917 458 129, 0907 917 108, ďalšie info tu
  • Overovanie tachografov - kontakt: 0918 631 618, 0907 917 108, ďalšie info tu

 

 
 
© STROJCHEM, a.s., 2008 | Právne informácie