Služby

Zlievareň

Zlievárenská výroba

Servis

Servisné činnosti

Chempack

Baliace linky

Strojáreň

Strojárenská výroba

Spokojní zákazníci

Novinky

európska únia

Modernizácia vnútorného osvetlenia výrobných priestorov

Predmetom projektu je modernizácia troch systémov osvetlenia (v určených častiach troch výrobných objektov). Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti spotreby el. energie na osvetlenie výrobných priestorov prijímateľa NFP, zlepšenie svetelno-technických parametrov a regulácie osvetlenia a zlepšenie pracovných podmienok pri umelom osvetlení. Nainštalované bude moderné, energeticky úsporné LED osvetlenie s dlhou dobou životnosti, poskytujúce svetelný

Read More
európska únia

Inovácia technológie obrábania kovov

Predmetom projektu bola realizácia dvoch hlavných aktivít zameraných na inštaláciu nových strojno – technologických zariadení. Prvá aktivita zameraná na inštaláciu CNC horizontálnej vyvŕtavačky bola ukončená v marci 2012 a jej oprávnené výdavky boli prijímateľovi refundované v septembri 2012. Druhá aktivita, ktorej predmetom bola inštalácia brúsky na guľato bola ukončená v októbri 2013. Jej oprávnené výdavky

Read More
s-bielym-viac

Zmena obchodného mena

Vážení návštevníci, týmto Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 1. 4. 2010 preberá STROJCHEM, a.s. všetky záväzky vyplývajúce z Vášho obchodného vzťahu k CHEMOSVIT, a.s., odštepný závod STROJCHEM, existujúcim k 31.03.2010; zároveň informujeme všetkých zákazníkov spoločnosti CHEMOSVIT STROJSERVIS, a.s., že s účinnosťou od 1. 4. 2010 došlo k zmene obchodného mena na STROJCHEM, a.s..  

Read More

NON-STOP servis

opravy elektro-voda-kúrenie havarijné stavy nepretržite 24 hodín tel. č.: 0918 456 000     Základný cenník: všetky ceny záležia na charaktere opravy a čase začiatku opravy pri havarijnom stave zabezpečíme zariadenie tak, aby nedošlo ku väčším škodám a opravu dokončíme v základnej sadzbe 12,-€/hodinu (vrátane DPH) na plánované opravy, rekonštrukcie, výmeny a montáže bude vždy vypracovaná

Read More
Taxameter M1

Servis taxametrov

registrovaný podnikateľ na montáž a opravy taxametrov rozhodnutím ÚNMS SR č.R/I-114/2013 objednávky: 0917 458 129 technická podpora: 0907 917 108 Ponúkame: Montáž nových taxametrov svetového výrobcu Digitax spĺňajúce požiadavky novej legislatívy SR ( v zmysle zákona o cestnej doprave č.56/2012 Z.Z. par.30 odsek 1) bod C Zabezpečujeme pravidelné metrologické overenie na základe zmluvy so SLM

Read More
ulm

MaR a metrologické činnosti

Dodávka a montáž investičných celkov v oblasti slaboprúdových rozvodov ( datakomunikačné, optické a telefónne siete) a zariadení meracej a regulačnej techniky a EPS vrátane východzích odborných prehliadok a skúšok a zabezpečenia úradnej skúšky. Práce realizujeme aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Opravy meracej a regulačnej techniky, elektronických váh (aj v obchodnom styku), skúšky poistných ventilov,

Read More

Tešíme sa na spoluprácu. Neváhajte nás kontaktovať.