• servis 02

Technické

Stredisko všeobecnej konštrukcie

Spracovanie konštrukčnej dokumentácie pre:

  • technologické zariadenia chemického a potravinárskeho priemyslu, ich funkčné skupiny a uzly
  • stavebné a technologické oceľové konštrukcie
  • potrubné rozvody a vzduchotechnické zariadenia
  • ND jednotlivých strojno - technologických zariadení - ozubené a reťazové kolesá, spojky, prevodovky, hriadele, pastorky, šneky

Technicke 1

 

Odborné priehladky a odborné skúšky na VTZ elektrických a bleskozvodoch do 1000V v objektoch triedy A a B (bez a s nebezpečím výbuchu, elektrické stroje, prístroje, rozvádzače).

Odborné prehliadky a skúšky pracovných strojov

Kontroly a skúšky elektrických spotrebičov skupiny A, B, C, D, E

Odborné prehliadky a odborné skúšky na VTZ tlakových

Odborné prehliadky a odborné skúšky na VTZ plynových

Odborné prehliadky a odborné skúšky na VTZ zdvíhacích

Poradenská činnosť a zabezpečenie úradných skúšok pre VTZ elektro v spolupráci s TI Košice

Meranie hodnôt vibrácií a kmitania na strojných zariadeniach

Vykonávanie kontrol technického stavu a skúšok tesnosti nádrží, zachytných vaní, potrubí, rozvodov, v ktorých sa skladujú resp. prepravujú nebezpečné látky v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z.. Kontrolu a skúšky tesností podľa §39, ods. 2, písm. d) vodného zákona môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie podľa STN EN 473.

Vypracovanie energetického auditu, posudzovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona č.476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie v znení neskorších predpisov - podrobnejsie informacie pozri tu

KONTAKT:
Tel.: +421 (0)52 715 2402

Fax: +421 (0)52 715 2731

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FaLang translation system by Faboba