• zlievaren

Zlievareň

Zlieváreň ako súčasť STROJCHEM, a. s. pokračuje v tradícii zlievárenstva CHEMOSVIT prevádzky na trhu niekoľko desiatok rokov . Hlavným cieľom jej činností je výroba odliatkov a modelových zariadení požadovanej kvality. Mnoho spoločností z Nemecka , Rakúska, Talianska, Švédsko, Belgicko , Francúzsko, Maďarsko, Česká republika a samozrejme zo Slovenska patria k našim klientom. Nemôžeme tiež zabudnúť na našich partnerov z krajín, ako je Brazília, Kanada alebo Austrália.

Zlieváreň poskytuje kompletné služby od spracovania výrobnej dokumentácie, návrhy technológie odlievania, výrobu modelov a výrobu odliatkov z oceľoliatiny, sivej a tvárnej liatiny. Súčasťou zlievárne je aj modeláreň, ktorá zabezpečuje výrobu modelových zariadení podľa požiadaviek zákazníka.

Naše výrobné možnosti zahŕňajú širokú škálu výrobkov z ocele, sivej a tvárnej liatiny do 3 000 kg hrubej hmotnosti a oceľoliatiny do 1 300 kg hrubej hmotnosti. Celková ročná výrobná kapacita je 4 200 ton odliatkov.

Portfólio

 • Odliatky pre strojný priemysel
  • liate ozubené kolesá (puzdrá a veká)
  • odliatky pre stroje (stojany a lóže)
  • kolesá, kladky, remenice
 • Odliatky pre automobilový a železničný priemysel
  • odliatky pre lisovacie stroje (matrice, strižníky, tvarové diely)
  • brzdové bloky pre železničnú prepravu
  • torny (guľaté, štvorcové, s ozubom)
  • bodky zdrže
  • kolesá pre žeriavy
  • vlakové kolesá
 • Odliatky pre vodné elektrárne
  • kryty motorov, lopatky, náboje pohonov, atď.
 • Odliatky pre komerčné využitie
  • kanalizačné poklopy a mreže
  • zábradlia, rámy
  • liatinové lavičky
  • čelá krbov
  • krbové vložky
 • Doplnkové aktivity
  • tryskanie, žíhanie, základný náter
  • výroba kovových a drevených modelov
  • stolárstvo, výroba, spracovanie dreva
  • poradenstvo v oblasti zlievárenstva

Technológia

Používané materiály vo výrobe odliatkov:

Sivá liatina (do 3 000 kg/ ks)

STN DIN EN 1563
42 24 15 EN - GJL - 150 EN - JL 1020
42 24 20 EN - GJL - 200 EN - JL 1030
42 24 25 EN - GJL - 250 EN - JL 1040
42 24 30 EN - GJL - 300 EN - JL 1050

Tvárna liatina (do 3 000 kg/ ks)

STN DIN EN 1563
42 23 04 EN - GJS - 400 - 15 EN - JS - 1030
42 23 05 EN - GJS - 500 - 7 EN - JS - 1050
42 23 06 EN - GJS - 600 - 3 EN - JS - 1060
42 23 27 EN - GJS - 700 - 2 EN - JS - 1070
42 23 07 legované EN - GJS - HB265 EN - JS - 2070

Oceloliatina (do 1 500 kg/ ks)

Štandard Norma materiálu
STN 422 640 422 712
422 643 422 719
422 650 722 726
422 660 422 735
422 709 422 750
DIN 1681 GS - 38 GS - 52
DIN 17182 GS - 16Mn5 GS - 20Mn5
DIN 17205 GS - 30Mn5 GS - 34CrMo4
GS - 25CrMo4 GS - 42CrMo4
SEW 520 GS - Mn6 GS - 22NiMoCr5 6
GS - 18NiMoCr3 6
UIC - 840 - 2 E 260 - 450 - MSC1 E 300 - 520 - MSC1
E260 - 450 - MSC1

Ručné formovanie - základné parametre

 • Formovanie do Alphasetových zmesí
 • Rozmery formovacích rámov max.
  • 500 x 500 x 210 mm
  • 3 000 x 2 500 x 500 mm

Sivá liatina

odliatky vyrábané na drevenom modele

Rozmery max.: 2 000 x 2 000 x 1 000 mm
Váha 30 - 3 000 kg
Výrobky stojany, prevodovky, kolesá, sane, kladky, závažia,....

 Tvárna liatina

odliatky vyrábané na drevenom modele

Rozmery max.: 2 000 x 2 000 x 500 mm
Váka 10 - 3 000 kg
Výrobky kolesá žeriavu, komponenty pre stroje a manipulátory, matice pre lisovacnie zariadenia, ťažnice,...

Oceľoliatina

odliatky vyrobené na drevenom modele

Rozmery max.: 1 500 x 1 500 x 1 000 mm
Váha do 1 500 kg
Výrobky komponenty pre železničnú dopravu, skrine, čeluste, kolesá

Strojné formovanie - základné parametre

 • Formovanie do bentonitových zmesí na poloautomatických linkách Foromat 10, 20, 30
 • Rozmery formovacích rámov max.
  • 330 x 330/100 x 100 mm
  • 450 x 350/100 - 150 mm
  • 760 x 600/140 - 250 mm
Rozmery formovacích rámov 330 x 330/ 100 x 100 mm
450 x 350/ 100 x 150 mm
760 x 600/ 140 x 250 mm
Rozmery 550 x 400 x 250 mm
Váha 5 55 kg
Výrobky brzdy, držiaky, bloky, klávesy

Tepelné spracovanie

 • normalizačné
 • homogenizačné
 • na odstránenie vnútorných napätí
 • rekryštalizačné

Dodávky odliatkov s ponukou opracovania

 • Odliatky GG 20/25/30 o hmotnosti do 3 000 kg
 • Odliatky GS 45/52/60/35Mn5/20Mn5 o hmotnosti do 1 500 kg
 • Odliatky podľa DIN EN 1 563 : EN - GJS - 400 (GGG40), EN - GJS - 50 (GGG50), EN - GJS - 600 (GGG60), EN - GJS - 700 (GGG70) o hmotnosti do 3 000 kg

Nízkolegovaná oceľ do hrubej hmotnosti 1 500 kg

 • NLO chrómové: STN 422726, STN 422735
 • NLO chróm - niklové a chróm - molybdénové: STN 422742, STN 422750
 • NLO mangánové a kremíkové: STN 422709, STN 422712, STN 422719

Legovaná oceľ podľa DIN 17205: ocele, nízkolegované, chróm - molybdénové a chróm - molybdén - niklové do hrubej hmotnosti 1 500 kg

 • GS - 25 CrMo4/1.7218/ : Cr = 0,8 - 1,2 %, Mo = 0,2 - 0,3 %
 • GS - 34 CrMo4/1.7220/ : Cr = 0,8 - 1,2 %, Mo = 0,2 - 0,3 %
 • GS - 42 CrMo4/1.7225/ : Cr = 0,8 - 1,2 %, Mo = 0,2 - 0,3 %
 • GS - 25 CrNiMo4/1.6515/ : Cr = 0,8 - 1,2 %, Mo = 0,2 - 0,3 %, Ni = 0,8 - 1,2 %

Služby laboratória

 • Vyhodnocovanie mechanických vlastností materiálov
 • Vyhodnocovanie chemického zloženia materiálov s atestom
 • Vyhodnocovanie mikro-štruktúry materiálov
 • Ťahová skúška - jednoosovým ťahom
 • Rázová skúška - Charpyho kladivo
 • Skúška trojbodovým ohybom
 • Meranie tvrdosti - Brinell, Withers, Rockwell
 • Analýza chemického zloženia kovových materiálov, ocelí a liatin
  • Nízko-legované ocele
  • Stredno-legované ocele
  • Vysoko-legované ocele
  • Sivej a tvárnej liatiny
 • Nedeštruktívne skúšky
  • Kapilárna skúška
  • Magnetická skúška
  • Ultrazvuková skúška

Služby modelárne

Súčasťou našich zlievárni je modeláreň na výrobu modelových zariadení

 • drevo
  • javor, borovica, smrek, jelša, jedľa, preglejka
  • rozmery max. 2 000 x 2 000 x 1 000 mm
 • polyuretánové živice
  • epoxid
  • rozmery max. 500 x 500 x 200 mm
 • Opravy a technologické úpravy modelov
 • Výrobu modelov podľa 3D dát (stp. par.)
FaLang translation system by Faboba