Servis

Divízia Servis spoločnosti STROJCHEM a.s. vznikla v roku 2010 začlenením bývalej spoločnosti CHEMOSVIT STROJSERVIS a.s. do spoločnosti STROJCHEM a.s.. Jej aktivity sú zamerané na opravy a servisné činnosti v oblasti strojnej údržby, elektroúdržby, merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov a metrologické a kalibračné činnosti pre Chemosvit a.s., ostatné spoločnosti skupiny Chemosvit a pre výrobné podniky, inštitúcie a širokú verejnosť zo širšieho okolia.

Divízia Servis spoločnosti STROJCHEM a.s. vlastní oprávnenia Inšpektorátu bezpečnosti práce pre montáž a opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích - žeriavy, výťahy, pohyblivé a pracovné plošiny, tlakových zariadení a opravy poistných ventilov. Spoločnosť má oprávnenia na výrobu, montáž, opravu a údržbu elektrozariadení a vykonávanie revíznych činnosti a na kalibračné a metrologické činnosti.

Spoločnosť STROJCHEM a.s. v roku 2013 obnovila certifikát kvality EN ISO 9001:2008, čím úspešne potvrdila fungujúci systém kvality v praxi.

Divízia Servis spoločnosti STROJCHEM a.s. ponúka nasledujúce servisné činnosti:

Audity a projekčná činnosť elektro:

 • vypracovanie energetického auditu, posudzovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona č.476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie v znení neskorších predpisov
 • dodávka projektovej dokumentácie elektro na montáž, rekonštrukciu resp. opravy STZ, infraštruktúry budov ap., skresľovanie skutkových stavov
 • stanovenie protokolu vplyvov prostredia, zabezpečenie úradnej skúšky STZ pred uvedením do prevádzky
 • analýza elektrickej siete analyzátorom Chauvin Arnoux pre správne nastavenie istiacich prvkov ( zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti napájacích obvodov )

Inžinierske činnosti (automatizované systémy riadenia technologických procesov):

 • návrh, dodávka a servis systémov priemyselnej automatizácie na báze techniky SIEMENS, dodávky komponentov SIEMENS - programovateľné riadiace systémy, periférie, priemyselné počítače, siete, vizualizačné systémy, frekvenčné meniče

Certifikované činnosti:

 • montáž, nastavenie a opravy taxametrov Digitax, zabezpečenie overenia taxametrov
 • overovanie záznamových zariadení v cestnej doprave ( tachografov ) Siemens VDO a Kienzle
 • montáž a servis monitorovacích systémov INFOCAR
 • metrologické činnosti - opravy a zabezpečenie overovania elektronických váh, kalibrácie a opravy tlakomerov a teplomerov, meradiel dĺžky, času a sily
 • odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro, tlakových, zdvíhacích a plynových
 • meranie vibrácií točivých strojov
 • skúšky tesnosti záchytných nádrží a jímiek
 • spracovanie konštrukčnej dokumentácie pre technologické zariadenia chemického a potravinárského priemyslu

Montáže a opravy elektro, EPS a MaR:

 • opravy, výroba a montáž elektrických zariadení, rozvádzačov
 • opravy elektrických motorov asynchrónnych aj jednosmerných
 • montáže osvetlenia, bleskozvodov, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, slaboprúdových a optických rozvodov
 • dodávka, montáž a opravy elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) LITES a ESSER
 • realizácia protipožiarnych prekážok systémom PYROSTOP
 • dodávku, montáž a opravy investičných celkov merania a regulácie (MaR) (aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu )

Montáže a opravy strojné:

 • opravy, renovácie a montáže strojno - technologických zariadení, čerpadiel, kompresorov, potlačových strojov
 • dodávka, opravy, údržba a predaj ND vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov, školenia vodičov VZV
 • výroba stavebných a technologických oceľových konštrukcií, potrubných rozvodov a vzduchotechnických zariadení
 • demontáže, sťahovanie a manipulácia technologických celkov

 

FaLang translation system by Faboba