Činnosti


Servis

Aktivity divízie sú zamerané na opravy a servisné činnosti v oblasti strojnej údržby, elektroúdržby, merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, metrologické a kalibračné činnosti.

Sortiment:

Automatizačné činnosti

návrh, dodávka a servis systémov priemyselnej automatizácie na báze techniky SIEMENS, dodávky komponentov SIEMENS - programovateľné riadiace systémy, periférie, priemyselné počítače, siete, vizualizačné systémy a frekvenčné meniče Sinamics

Elektro

opravy, výroba a montáž elektrických zariadení, rozvádzačov, opravy elektrických motorov asynchrónnych, jednosmerných, montáže osvetlenia, bleskozvodov, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, slaboprúdových a optických rozvodov, elektronickej požiarnej signalizácie, realizácia protipožiarnych prekážok systémom PYROSTOP. Uvedené činnosti divízia realizuje aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Meranie a regulácia a metrologické činnosti

dodávka, montáž a opravy investičných celkov MaR vrátane priestorov s nebezpečenstvom výbuchu. Kalibračné činnosti, servis tachografov SIEMENS VDO a KIENZLE, montáž a servis monitorovacích systémov INFOCAR, opravy a zabezpečenie overovania elektronických váh, kalibrácie a opravy tlakomerov a teplomerov, meradiel dĺžky, času a sily

Strojné činnosti

opravy, renovácie a montáže strojno - technologických zariadení, čerpadiel, kompresorov, potlačových strojov, opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov

Technické

spracovanie konštrukčnej dokumentácie pre technologické zariadenia chemického a potravinárskeho priemyslu, stavebné a technologické oceľové konštrukcie, potrubné rozvody a vzduchotechnické zariadenia. Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro, meranie vibrácií točivých strojov, skúšky tesnosti nádrží.

Enegretický audit, posudzovanie energetickej hospodárnosti budov

FaLang translation system by Faboba