História spoločnosti

 • 1934 - Založenie výrobného závodu firmou Baťa zo Zlína
 • 1936 - Začiatok produkcie celofánu
 • 1950 - Začiatok strojárskej produkcie
 • 1964 - Produkcia baliacich strojov
 • 1994 - Privatizácia podniku
 • 1996 - Založenie STROJCHEMu a.s.
 • 1998 - ISO 9001:1994
 • 1999 - Odčlenenie odvetvia ťažkých konštrukcií- dnešný SVITSTROJ AG
 • 1999 - Začiatok modernizácie STROJCHEMu a.s.
 • 2001 - Navýšenie investícií v oblasti CNC strojov
 • 2002 - Odčlenenie výroby baliacich automatov - v súčasnosti Divízia CHEMPACK
 • 2009 - CHEMOSVIT, a.s. odštepný závod STROJCHEM
 • 2010 - spojenie síl servisne orientovanej spoločnosti CHEMOSVIT STROJSERVIS, a. s. a výrobne orientovaného o. z. STROJCHEM do spoločného podniku pod obchodným menom STROJCHEM, a. s.