Poslanie spoločnosti

Chceme sa stať systémovým dodávateľom v oblasti opracovania, montáže a vývoja strojných celkov so zameraním na spokojnosť zákazníka, a tak zabezpečiť trvalý rozvoj a šírenie dobrého mena spoločnosti.


Máme ambíciu stať sa vyhľadávanou firmou pre zákazníkov s dôrazom na vysokú kvalitu výrobkov, požiadavkami na profesionalitu riešení a komplexnosť služieb, atraktívnymi cenami a očakávanou úrovňou starostlivosti.


Poskytovaním účinných a technologicky vyzretých služieb chceme prispievať k odbornému rastu zamestnancov v etickom a kultúrnom prostredí a k rozvoju komunity v oblasti sociálnej, spoločenskej a environmentálnej.