Životné prostredie

Riadenie vplyvov na životné prostredie podľa ISO 14 001 a účasť v medzinárodnom programe Responsible Care, ktorého cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe. Napĺňaním Koncepcie trvale udržateľného rozvoja spoločnosť vkladá nemalé investičné prostriedky do reštrukturalizácie výrobnej základne s cieľom minimalizácie negatívnych dopadov výrobných programov na životné prostredie v regióne pod Vysokými Tatrami. 

Vplyvy na zivotne prostredie

MZP